Opis nieruchomościTeren o powierzchni około 91 ha. Grunt położony jest w miejscowości Wiejkówko w gminie Wolin, województwo zachodniopomorskie, powiat kamieński.

Teren oddalony jest w odległości ok. 4 km od międzynarodowej trasy E-65 i drogi ekspresowej S-3. Dojazd do działki drogą asfaltową. Działka składa się z użytków rolnych klas IV-V, pastwisk i łąk

Działki leżą na skraju wsi, graniczą z Puszczą Goleniowską i jeziorem Ostrowo. Gmina Wolin położona jest w północno-zachodniej części województwa. Należy do jednej z większych gmin województwa zachodniopomorskiego, zajmując 2/3 powierzchni największej w Polsce wyspy Wolin. Od północy granicę gminy wyznacza Morze Bałtyckie, od południa – Zalew Szczeciński. W centralnej części wyspy, a jeszcze w granicach gminy, znajduje się Woliński Park Narodowy z rzadkimi stanowiskami fauny i flory. Rejon ten charakteryzuje się łagodnym klimatem, dużą ilością wód śródlądowych, znacznym zalesieniem i zróżnicowaną rzeźbą terenu. Dostępność do morza, zalewów Kamieńskiego i Szczecińskiego oraz jezior, stwarzają dogodne warunki do uprawiania sportów wodnych. Teren w Wiejkówku posiada szerokie możliwości inwestycyjne: odnawialne źródła energii, uprawy rolne, rekreacja - pole golfowe ,stadnina koni, przyrodnicze. Zapraszamy do współpracy.

Real estate descriptionThe area of about 91 hectares. The land is situated in Wiejkówko in the Wolin commune, the Kamień Pomorski poviat in the West-Pomeranian voivodeship.

It is distant from the international route E-65 and express road S-3 by about 4 km. The access to the land is by an asphalt road. The lot is composed of cultivated lands of classes IV and V, pastures, and meadows.

The lots are located on the verge of the village, bordering Puszcza Goleniowska (Goleniów Forest) and Ostrowo Lake. Wolin commune is located in the north-west part of the voivodeship. It is one of the largest communes in the West-Pomeranian voivodeship, covering 2/3 of the area of the Polish largest island - Wolin. Commune’s northern border is set by the Baltic Sea, while the southern one by the Szczecin Reservoir. In the central part of the island, there is the Wolin National Park, with rare sites of plant life and wildlife. The region is characterised by a mild climate, a significant quantity of continental waters, considerable afforestation, and diversified relief. An access to the Baltic Sea, Kamień Pomorski and Szczecin reservoirs and numerous lakes creates favourable conditions for practicing water sports. The land in Wiejkówko has wide investment capabilities: renewable energy sources, agricultural crops, recreation – golf courses, horse studs, great nature. We invite you for cooperation.

Dokumenty / Documents
kw-sz1k-00018869-3

kw-sz1k-00019432-8

wypis-13-3-14


wypis-13-4

wyrys-13-3-14

wyrys-13-4

Studium (źródło)

Galeria / Gallery


Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności. / This site uses COOKIES. Using it by expressing the cookie definition. More in the Privacy Policy (polityka prywatności).  Akceptuje/ Accept